CALENDARUL ESTIMATIV AL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ASIST

02.06.2020 – 23.08.2020 – Derularea Cursurilor de formare

24.06. 2020 – 23.09. 2020- Înscrierea planurilor de afaceri în concurs

 • Etapa de depunere a planurilor de afaceri se va desfășura etapizat în funcție de momentul finalizării cursurilor de formare.
 • După finalizarea cursului de Antreprenor în economia socialăcursanții vor avea un termen de 30 zile pentru finalizarea și depunerea planurilor de afaceri
 • Metodologia de înscriere în concurs și selectare a planurilor de afaceri, inclusiv Grilele de evaluare și punctaj vor fi făcute publice în perioada imediat următoare, cel târziu până la data de 24 iunie 2020, pe site-ul proiectului

01.07. 2020 – 23.10.2020 – Evaluare și Selectare planuri de afaceri

 • Procesul de evaluare se va derula în mod continuu, pe măsura înscrierii planurilor de afaceri în concurs, de către o comisie de evaluatori independenți.
 • Selecția se va face la finalul evaluăriiîn ordinea punctajelor, fară a se ține cont de ordinea și data depunerii planului de afaceri

24.09. 2020 – 23.12.2020- Consilierea pesoanelor selectate în vederea implementării planurilor de afaceri în domeniul antreprenoriatului și antreprenoriatului social

 • În această perioadăva funcționa un birou de consiliere, care va acorda sprijin în vederea înființării întreprinderii sociale, va furniza informații cu referire la etapele și aspectele de ordin procedural/legislativ cu privire la înființarea întreprinderii conform planului de afaceri, și va răspunde la întrebări în domeniile antreprenoriatului și antreprenoriatului social.
 • Vor fi organizate 3 sesiuni de consiliere de grup pentru persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate cu tematici diferite
 • Serviciile de consiliere vor fi acordate până la înființarea și atestarea întreprinderii sociale.

24.09.2020 – 23.03.2021- Înființarea și demararea funcționarii întreprinderilor de economie socială inclusiv semnarea contractelor de subvenție

24.11. 2020 – 23.09.2022- Acordarea subvențiilor pentru implementarea planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

 • Subvențiile vor fi acordate în maxim 3 tranșe de plată
 • Tranșa I va fi de până la maxim 50% din valoarea subvenției
 • Condițiile care vor trebui îndeplinite pentru acordarea transelor II și III vor fi definitivate, detaliate și comunicate în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri  care va fi făcută publică în perioada imediat următoare.

CALENDARUL CURSULUI DE FORMARE ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALĂ

GRUPA 1: Perioada de desfășurare: 02.06.2020 – 06.06.2020 / 08.06.2020 – 12.06.2020; Interval orar: 10:00 – 12:00

GRUPA 2: Perioada de desfășurare: 02.06.2020 – 06.06.2020 / 08.06.2020 – 12.06.2020; Interval orar: 12:00 – 14:00

GRUPA 3: Perioada de desfășurare: 02.06.2020 – 06.06.2020 / 08.06.2020 – 12.06.2020; Interval orar: 16:00 – 18:00

GRUPA 4: Perioada de desfășurare: 02.06.2020 – 06.06.2020 / 08.06.2020 – 12.06.2020; Interval orar: 18:00 – 20:00

 

CALENDARUL CURSULUI DE PERFECȚIONARE A COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE

GRUPA 1: Perioada de desfășurare: 02.06.2020 – 06.06.2020; Interval orar: 08:00 – 10:00

GRUPA 2: Perioada de desfășurare: 02.06.2020 – 06.06.2020; Interval orar: 10:00 – 12:00

GRUPA 3: Perioada de desfășurare: 02.06.2020 – 06.06.2020; Interval orar: 12:00 – 14:00

GRUPA 4: Perioada de desfășurare: 02.06.2020 – 06.06.2020; Interval orar: 16:00 – 18:00