COMUNICATE


Data: 04.02.2022

In atenția beneficiarilor proiectului ASIST!

Vă reamintim că pentru menținerea atestatului de întreprindere socială și marca socială de inserție (dacă este cazul), aveți obligația de a transmite următoarele documente către AJOFM-ul de care aparțineți, in termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic:

  1. ANEXA 5A – RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE ÎNTREPRINDEREA SOCIALĂ/ÎNTREPRINDEREA SOCIALĂ DE INSERŢIE
  2. ANEXA 5B- EXTRAS RAPORT SOCIAL ANUAL
  3. EXTRASUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

Pentru a facilita procesul de verificare a documentelor de catre AJOFM, vă recomandăm, să transmiteți inainte de termenul limită documentele menționate mai sus.

Înainte de a transmite documentele către AJOFM, vă rugăm să le transmiteți spre consultare și expertului ASIST responsabil de monitorizarea planului dumneavoastră de afaceri pentru a ne asigura că toate secțiunile din documente sunt completate. În ceea ce privește corectitudinea informațiilor înscrise în aceste documente, aceasta cade în sarcina dumneavoastră ca beneficiar și nu pot fi analizate de către expertul monitorizare ASIST.

Va rugam sa mențineți legatura cu AJOFM de care apartineti si sa va asigurati ca transmiteti toate documentele solicitate astfel incat sa va mentineti atestatul de intreprindere sociala.

 

 

Data: 17.03.2021

În data de 17.03.2021, în cadul secțiunii ASISTență – CONSILIERE am publicat lista actualizată cu întrebări frecvente aferente activității de consiliere.

 

 

Data: 05.02.2021

În data de 05.02.2021, în cadul secțiunii ASISTență – CONSILIERE am publicat lista actualizată cu întrebări frecvente aferente activității de consiliere.

 

 

Data: 29.01.2021

În data de 29.01.2021, în cadul secțiunii ASISTență – CONSILIERE am publicat lista actualizată cu întrebări frecvente aferente activității de consiliere.

 

 

Data: 08.01.2021

În data de 08.01.2021, în cadul secțiunii ASISTență – CONSILIERE am publicat lista actualizată cu întrebări frecvente aferente activității de consiliere.

 

 

Data: 18.12.2020

În data de 18.12.2020, în cadul secțiunii ASISTență – CONSILIERE am publicat lista cu întrebări frecvente aferente activității de consiliere.

 

 

Data: 19.11.2020

Vă aducem la cunoștință clasamentului final al Concursului de planuri de afaceri din cadrul Proiectului ,,ASIST – Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania”  finanțat prin Apelul de proiecte nr. POCU 2014-2020 AP 4/PI 9.v/OS 4.16”, cod SMIS 126610 și rezultatul procesului de selecție.

Acestea pot fi consultate in cadrul secțiunii FINANȚARE – DOCUMENTE UTILE.

 

 

Data: 19.11.2020

Erată privind modificarea secțiunii FINANȚARE – DOCUMENTE UTILE

Vă informăm că la data de 19.11.2020 am modificat Metodologia privind selectarea planurilor de afaceri din cadrul proiectului A.S.I.S.T.

S-au modificat următoarele capitole:

  • X.6. SELECTAREA PLANURILOR DE AFACERI PENTRU FINANȚARE
  • X.7. NOTIFICAREA ACCEPTARE/RESPINGERE A FINANȚĂRII

 

 

Data: 18.11.2020

Mulțumim tuturor participanților la Concursul de planuri de afaceri din cadrul Proiectului ,,ASIST – Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania”  finanțat prin Apelul de proiecte nr. POCU 2014-2020 AP 4/PI 9.v/OS 4.16”, cod SMIS 126610.

Vă comunicăm rezultatele finale ale evaluării planurilor de afaceri și punctajele finale obținute. Acestea pot fi consultate in cadrul secțiunii FINANȚARE – DOCUMENTE UTILE.

Vă rugăm să urmăriți în continuare publicarea clasamentului final al concursului și rezultatul procesului de selecție.

 

 

Data: 05.11.2020

Vă aducem la cunoștință Rezultatele  evaluării  planurilor de afaceri depuse în concurs în cadrul Proiectului ,,ASIST – Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania”  finanțat prin Apelul de proiecte nr. POCU 2014-2020 AP 4/PI 9.v/OS 4.16”, cod SMIS 126610.

Conform Metodologiei privind selectarea Planurilor de afaceri, fiecărui aplicant i se va transmite pe email Notificarea privind rezultatul etapei de evaluare și Grila de evaluare centralizată.

Rezultatele  evaluării  planurilor de afaceri pot fi consultate in cadrul secțiunii FINANȚARE – DOCUMENTE UTILE.

 

 

Data: 26.10.2020

Erată privind prelungirea cu 1 lună a activității de Selectare a planurilor de afaceri și modificarea  secțiunii FINANȚARE – DOCUMENTE UTILE

În atenția participanților la Concursul de planuri de afaceri!

Vă comunicăm că Activitatea de selectare a planurilor de afaceri în cadrul proiectului A.S.I.S.T. a fost prelungită cu 1 lună calendaristică.

Ca urmare a fost revizuită Metodologia privind selectarea planurilor de afaceri din cadrul proiectului A.S.I.S.T. și actualizat Calendarul Concursului.

Noul Calendar de Concurs Planuri de afaceri conform Metodologiri privind selectarea planurilor de afaceri -rev.2 este :

ETAPE PERIOADĂ
Depunerea planurilor de afaceri Iulie 2020 – Septembrie 2020
Evaluarea planurilor de afaceri August 2020 – Noiembrie 2020
Afișarea rezultatelor evaluării Noiembrie 2020
Depunerea și verificarea contestațiilor ( în toate etapele) August- Noiembrie 2020
Selectarea planurilor de afaceri pentru finanțare Noiembrie 2020

 

Data: 10.09.2020

Erată privind modificarea secțiunii FINANȚARE – DOCUMENTE UTILE

Vă informăm că la data de 03.09.2020, AM POCU a publicat, Ordinul nr. 1019/2020 pentru actualizarea ghidului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.

Cele mai importante modificări vizate sunt:

  • Clarificarea perioadei de sustenabilitate a planurilor de afaceri, în sensul că ea urmează perioadei de 18 luni de funcționare;
  • Clarificarea perioadei de eligibilitate pentru cheltuielile beneficiarilor de subvenții.

Pentru corelarea cu modificările/clarificările AM POCU, a fost revizuita Metodologia privind selectarea planurilor de afaceri din cadrul proiectului A.S.I.S.T. și Anexa B – Plan de afaceri

Modificările operate :

Pentru planurile de afaceri înscrise în concurs, și aflate în evaluare, corelarea perioadelor de implementare și sustenabilitate cu modificările/clarificările AM POCU se va face  în etapa de evaluare, prin solicitările de informații suplimentare în etapa CAE sau ETF, în funcție de stadiul evaluării.

Planurile de afaceri care se vor înscrie în concurs ulterior datei prezentei informări vor ține cont de modificările/clarificările din Metodologia privind selectarea planurilor de afaceri – revizia 1 si Anexa B- Plan de afaceri – revizia 1.

 

Data: 01.09.2020

Comunicat cu privire la planurile de afacderi depuse

Vă anunțăm că au fost înscrise un număr de 42 de planuri de afaceri până la data de 27.08.2020 ora 24:00, termenul limita de depunere a planurilor de afaceri pentru persoanelor din grupul țintă care au absolvit cursul de Antreprenoriat social în data de 14.07.2020 respectiv a celor care au absolvit cursul de Competențe antreprenoriale în data de 15.06.2020 și a persoanelor care nu au urmat cursurile de formare antreprenorială organizate de administratorul schemei pentru entitățile sociale dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare profesională specifică.

 


Data: 27.08.2020

În atenția participanților la Concursul de planuri de afaceri!

La sesizarea unora dintre dumneavoastră emitem următoarea informare pentru toți participanții la concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului ASIST:

Punctul 2 din cadrul declarației pe proprie răspundere (Anexa E) se va citi astfel: ”NU am avut și NU voi avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul POCU 2014-2020, în  cadrul apelului  de  proiecte OS 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă (SOLIDAR START-UP)”.

Prin urmare, vă menționam faptul că declarațiile existente pe site-ul proiectului nu au fost modificate și sunt valabile în forma publicată inițial.

 


Data: 26.08.2020

În atenția persoanelor din grupul țintă care au absolvit cursul de Antreprenoriat social în data de 14.07.2020 respectiv a celor care au absolvit cursul de Competențe antreprenoriale în data de 15.06.2020!

Termenul limită de înscriere a planurilor de afaceri este data de 27.08.2020, ora 24:00 online la adresa de email office@asistnordvest.ro, urmând ca dosarele în format fizic să se depună până în data de 28.08.2020 ora 16:30 la sediul PRO XPERT CONSULTING SRL din Municipiul Cluj-Napoca, Strada Meteor, nr. 53, Județul Cluj.

!!! Aceasta mențiune este valabilă și pentru persoanele care doresc să înscrie planuri de afaceri însă nu au urmat cursurile de formare antreprenorială organizate de administratorul schemei pentru entitățile sociale, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare profesională specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale, respectiv Antreprenor în economia socială Cod COR 112032 sau Manager Întreprindere Socială Cod  COR  112036.

Programul de lucru la sediul PRO XPERT CONSULTING SRL este de luni până vineri în intervalul orar 8:30-16:30.

 


Data: 14.08.2020

În data de 14.08.2020, în cadul secțiunii FINANȚARE – DOCUMENTE UTILE am publicat lista cu întrebări și răspunsuri primite până la acest moment de la grupul țintă, cu privire la întocmirea planurilor de afaceri.

 


Data: 03.08.2020

Publicare suporturi de curs aferente celor doua cursuri derulate în cadrul proiectului ASIST.

Suport de curs – ANTREPRENORIAT IN ECONOMIA SOCIALA

Suport de curs – COMPETENTE ANTREPRENORIALE


Data: 31.07.2020

Erată pentru modificarea Anexei C – Bugetul planului de afaceri

Azi, 31.07.2020, s-a modificat Anexa C – Bugetul planului de afaceri. În cadrul secțiunii FINANȚARE – DOCUMENTE UTILE regăsiți Anexa C – Bugetul planului de afaceri – revizia 1.


Data: 31.07.2020

În atenția persoanelor care nu au finalizat cursul de Competențe antreprenoriale!

Clarificare cu privire la depunerea planurilor de afaceri pentru persoanele care nu au finalizat cursul de Competențe antreprenoriale

Ca urmare a sesizărilor primite din partea unora dintre dumneavoastră, în legătură cu imposibilitatea depunerii planurilor de afacere înainte de a finaliza cursul de competențe antreprenoriale, curs în cadrul căruia se discută și aspecte legate de tema economia circulară, vă informăm că persoanele care nu au finalizat cursul de Competențe antreprenoriale și care doresc să abordeze teme legate de economia circulară în cadrul planului de afaceri, au posibilitatea de a depune planul de afaceri în termen de 30 zile de la finalizarea acestuia. Persoanele care nu doresc să abordeze tema economiei circulare în cadrul planului de afaceri pot să depună planul de afaceri în concurs în termenul mentionat în Notificarea transmisă prin email în data de 28.07.2020.

Vă menționăm că în conformitate cu condițiile programului, pentru depunerea planului de afaceri este obligatorie absolvirea cursului de Antreprenor în economia socială. În consecință decizia de a vă oferi posibilitatea de a depune planul de afaceri în urma absolvirii cursului de Antreprenor în economia socială vine ca urmare a faptului că dumneavoastră, prin intermediul acestui curs v-ați însușit competențele privind modalitatea de întocmirea a unui plan de afaceri.

Menționăm că selectarea planurilor de afacere nu se va face înainte ca activitatea de formare să fie încheiată astfel încât fiecare dintre dumneavoastră să poată absolvi și cursul de Competențe antreprenoriale.

Atenție! Data finalizării cursului de competențe antreprenoriale se considera data la care ați susținut și promovat examenul. Termenul de 30 de zile începe sa curgă începând cu ziua următoare acestei date. Pe site-ul proiectului ASIST se va anunța data începerii și termenul limita, data și ora.


Data: 28.07.2020

Competiția de planuri de afaceri derulată în cadrul proiectului ASIST a început azi, 28.07.2020.

Toți absolvenții cursului de antreprenoriat social au posibilitatea de a depune spre finanțare un plan de afaceri în cadrul concursului, în conformitate cu prevederile Metodologiei de selecție a planurilor de afaceri și anexele aferente acesteia, publicate în cadrul secțiunii FINANȚARE – DOCUMENTE UTILE.

În cadrul concursului de planuri de afaceri pot participa și persoane care nu au urmat cursurile de formare antreprenorială organizate de administratorul schemei pentru entitățile sociale, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale, respectiv Antreprenor în economia socială Cod COR 112032.

IMPORTANT: Aplicanții care doresc să participe la concursul de planuri de afaceri și nu au urmat cursul de formare antreprenorială organizat de administratorul schemei pentru entitățile sociale, vor depune planurile de afaceri pentru concurs în prima lună de depunere a planurilor de afaceri (30 de zile calendaristice de la data deschiderii concursului de planuri de afaceri).


Data: 22.07.2020

Concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului ASIST începe în data de 28.07.2020.

Toți absolvenții cursului de antreprenoriat social vor fi notificați prin email cu privire la data începerii concursului și vor primi toate anexele necesare în format editabil pentru a fi completate și depuse spre finanțare.

Metodologia de selecție a planurilor de afaceri și anexele aferente acesteia, le regăsiți la secțiunea FINANȚARE – DOCUMENTE UTILE.


Data: 15.07.2020

Ghid pentru întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție

AM POCU a publicat astăzi, 15.07.2020, „Ghidul pentru întreprinderile sociale & întreprinderile sociale de inserție” elaborat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Ghidul furnizează informațiile necesare pentru atestarea întreprinderilor ca structuri de economie socială.

Ghidul pentru întreprinderile sociale & întreprinderile sociale de inserție

 


Data: 07.07.2020

Informare privind publicarea Metodologiei de înscriere și selecție Planuri de afaceri

Având în vedere faptul că, la acest moment mai sunt necesare clarificări din partea AM POCU și ANOFM în privința modalității de derulare a proiectelor și implementare a Planurilor de afaceri selectate din cadrul apelului de proiecte SOLIDAR, Metodologia de înscriere și selecție a Planurilor de afacere în cadrul proiectului ASIST va fi definitivată și făcută publică după clarificarea tuturor aspectelor privind implementarea.

Precizăm că, în dată de 02.07.2020 a avut loc o videoconferință cu AM POCU, dedicată apelului de proiecte SOLIDAR. În cadrul acesteia, beneficiarii apelului, Administratori de grant, au adresat întrebări suplimentare față de cele a căror răspunsuri au fost publicate în dată de 16.06.2020 pe site-ul ASIST.

Reprezentanții AM POCU au dat asigurări că în cel mai scurt timp vor publica în mod oficial Lista cu întrebări și răspunsuri, în completare la Lista din data de 16.06.2020. Lista cu răspunsuri în completare va fi publicată și pe site-ul ASIST.

Metodologia va fi definitivată și publicată în mod transparent, anterior începerii perioadei de depunere a Planurilor de afaceri în concurs.

Toți absolvenții cursului de antreprenoriat social din cadrul proiectului, vor avea la dispoziție minim 30 de zile calendaristice pentru definitivarea și înscrierea în concurs a Planului de afaceri.

 


Data: 25.06.2020

AM POCU a publicat în data de 24 iunie, lista cu întrebări frecvente și răspunsuri pentru apelul „SOLIDAR – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale.

Listă întrebări frecvente și răspunsuri pentru apelul „SOLIDAR”

 


Data: 11.06.2020

Începând cu data de 2 iunie 2020 activitatea de formare profesională din cadrul proiectului ASIST s-a mutat în mediul online.

Prin urmare, cursurile de Antreprenor în economie socială și Competențe Antreprenoriale se desfășoară momentan exclusiv prin intermediul platformelor online, în conformitate cu Instrucțiunea nr. 7 / 15.05.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020.


Data: 10.06.2020

Perioada de înscriere în grupul țintă s-a încheiat.
Vă mulțumim pentru interesul acordat proiectului nostru!


Data postarii: 13.03.2020

Anunț important – Program de lucru al Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” în cadrul proiectului ASIST – ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA – Cod SMIS: 126610

Având în vedere contextul actual și recomandările  Ministerului Muncii și Protecției Sociale în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus, vă informăm că începând cu data de 13.03.2020, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”, va întreprinde următoarele măsuri în vederea asigurării securității și sănătății angajaților noștri și limitării riscului de îmbolnăvire:

  1. Limităm interacțiunea directă cu posibilii beneficiari ai proiectului ASIST – ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA, până la o dată ce se va comunica ulterior.
  2. Programul de lucru direct se va limita doar la situațiile excepționale (comunicate în prealabil prin email sau telefonic).
  3. Orice comunicare cu posibilii beneficiari se va realiza doar prin email sau telefon.

Data postarii: 30.01.2020

În secțiunea DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII am publicat METODOLOGIE DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ. Persoanele interesate pot consulta metodologia în baza căreia se pot înscrie în grupul țintă al proiectului ASIST.

Data postarii: 21.01.2020

Începând cu data de 02.12.2019 am demarat ACTIVITATEA DE INFORMAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA ACȚIUNILE DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ASIST, respectiv distribuirea celor 300 de afise în cadrul celor 6 județe ale Regiunii Nord Vest (Cluj, Sălaj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș și Bistrița Năsăud).

Data postarii: 21.01.2020

În data de 29.11.2019 a fost publicat Comunicatul de presă cu privire la lansarea proiectului ASIST- Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania.

Data postarii: 18.02.2020

A inceput derularea celor 6 campanii locale de informare și recrutare a grupului țintă.

COMUNICATE


Data postarii: 30.01.2020

În secțiunea DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII am publicat METODOLOGIE DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ. Persoanele interesate pot consulta metodologia în baza căreia se pot înscrie în grupul țintă al proiectului ASIST.

Data postarii: 21.01.2020

Începând cu data de 02.12.2019 am demarat ACTIVITATEA DE INFORMAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA ACȚIUNILE DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ASIST, respectiv distribuirea celor 300 de afise în cadrul celor 6 județe ale Regiunii Nord Vest (Cluj, Sălaj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș și Bistrița Năsăud).

Data postarii: 21.01.2020

În data de 29.11.2019 a fost publicat Comunicatul de presă cu privire la lansarea proiectului ASIST- Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania.