COMUNICATE


Data: 03.08.2020

Publicare suporturi de curs aferente celor doua cursuri derulate în cadrul proiectului ASIST.

Suport de curs – ANTREPRENORIAT IN ECONOMIA SOCIALA

Suport de curs – COMPETENTE ANTREPRENORIALE


Data: 31.07.2020

Erată pentru modificarea Anexei C – Bugetul planului de afaceri

Azi, 31.07.2020, s-a modificat Anexa C – Bugetul planului de afaceri. În cadrul secțiunii FINANȚARE – DOCUMENTE UTILE regăsiți Anexa C – Bugetul planului de afaceri – revizia 1.


Data: 31.07.2020

În atenția persoanelor care nu au finalizat cursul de Competențe antreprenoriale!

Clarificare cu privire la depunerea planurilor de afaceri pentru persoanele care nu au finalizat cursul de Competențe antreprenoriale

Ca urmare a sesizărilor primite din partea unora dintre dumneavoastră, în legătură cu imposibilitatea depunerii planurilor de afacere înainte de a finaliza cursul de competențe antreprenoriale, curs în cadrul căruia se discută și aspecte legate de tema economia circulară, vă informăm că persoanele care nu au finalizat cursul de Competențe antreprenoriale și care doresc să abordeze teme legate de economia circulară în cadrul planului de afaceri, au posibilitatea de a depune planul de afaceri în termen de 30 zile de la finalizarea acestuia. Persoanele care nu doresc să abordeze tema economiei circulare în cadrul planului de afaceri pot să depună planul de afaceri în concurs în termenul mentionat în Notificarea transmisă prin email în data de 28.07.2020.

Vă menționăm că în conformitate cu condițiile programului, pentru depunerea planului de afaceri este obligatorie absolvirea cursului de Antreprenor în economia socială. În consecință decizia de a vă oferi posibilitatea de a depune planul de afaceri în urma absolvirii cursului de Antreprenor în economia socială vine ca urmare a faptului că dumneavoastră, prin intermediul acestui curs v-ați însușit competențele privind modalitatea de întocmirea a unui plan de afaceri.

Menționăm că selectarea planurilor de afacere nu se va face înainte ca activitatea de formare să fie încheiată astfel încât fiecare dintre dumneavoastră să poată absolvi și cursul de Competențe antreprenoriale.

Atenție! Data finalizării cursului de competențe antreprenoriale se considera data la care ați susținut și promovat examenul. Termenul de 30 de zile începe sa curgă începând cu ziua următoare acestei date. Pe site-ul proiectului ASIST se va anunța data începerii și termenul limita, data și ora.


Data: 28.07.2020

Competiția de planuri de afaceri derulată în cadrul proiectului ASIST a început azi, 28.07.2020.

Toți absolvenții cursului de antreprenoriat social au posibilitatea de a depune spre finanțare un plan de afaceri în cadrul concursului, în conformitate cu prevederile Metodologiei de selecție a planurilor de afaceri și anexele aferente acesteia, publicate în cadrul secțiunii FINANȚARE – DOCUMENTE UTILE.

În cadrul concursului de planuri de afaceri pot participa și persoane care nu au urmat cursurile de formare antreprenorială organizate de administratorul schemei pentru entitățile sociale, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale, respectiv Antreprenor în economia socială Cod COR 112032.

IMPORTANT: Aplicanții care doresc să participe la concursul de planuri de afaceri și nu au urmat cursul de formare antreprenorială organizat de administratorul schemei pentru entitățile sociale, vor depune planurile de afaceri pentru concurs în prima lună de depunere a planurilor de afaceri (30 de zile calendaristice de la data deschiderii concursului de planuri de afaceri).


Data: 22.07.2020

Concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului ASIST începe în data de 28.07.2020.

Toți absolvenții cursului de antreprenoriat social vor fi notificați prin email cu privire la data începerii concursului și vor primi toate anexele necesare în format editabil pentru a fi completate și depuse spre finanțare.

Metodologia de selecție a planurilor de afaceri și anexele aferente acesteia, le regăsiți la secțiunea FINANȚARE – DOCUMENTE UTILE.


Data: 15.07.2020

Ghid pentru întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție

AM POCU a publicat astăzi, 15.07.2020, „Ghidul pentru întreprinderile sociale & întreprinderile sociale de inserție” elaborat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Ghidul furnizează informațiile necesare pentru atestarea întreprinderilor ca structuri de economie socială.

Ghidul pentru întreprinderile sociale & întreprinderile sociale de inserție

 


Data: 07.07.2020

Informare privind publicarea Metodologiei de înscriere și selecție Planuri de afaceri

Având în vedere faptul că, la acest moment mai sunt necesare clarificări din partea AM POCU și ANOFM în privința modalității de derulare a proiectelor și implementare a Planurilor de afaceri selectate din cadrul apelului de proiecte SOLIDAR, Metodologia de înscriere și selecție a Planurilor de afacere în cadrul proiectului ASIST va fi definitivată și făcută publică după clarificarea tuturor aspectelor privind implementarea.

Precizăm că, în dată de 02.07.2020 a avut loc o videoconferință cu AM POCU, dedicată apelului de proiecte SOLIDAR. În cadrul acesteia, beneficiarii apelului, Administratori de grant, au adresat întrebări suplimentare față de cele a căror răspunsuri au fost publicate în dată de 16.06.2020 pe site-ul ASIST.

Reprezentanții AM POCU au dat asigurări că în cel mai scurt timp vor publica în mod oficial Lista cu întrebări și răspunsuri, în completare la Lista din data de 16.06.2020. Lista cu răspunsuri în completare va fi publicată și pe site-ul ASIST.

Metodologia va fi definitivată și publicată în mod transparent, anterior începerii perioadei de depunere a Planurilor de afaceri în concurs.

Toți absolvenții cursului de antreprenoriat social din cadrul proiectului, vor avea la dispoziție minim 30 de zile calendaristice pentru definitivarea și înscrierea în concurs a Planului de afaceri.

 


Data: 25.06.2020

AM POCU a publicat în data de 24 iunie, lista cu întrebări frecvente și răspunsuri pentru apelul „SOLIDAR – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale.

Listă întrebări frecvente și răspunsuri pentru apelul „SOLIDAR”

 


Data: 11.06.2020

Începând cu data de 2 iunie 2020 activitatea de formare profesională din cadrul proiectului ASIST s-a mutat în mediul online.

Prin urmare, cursurile de Antreprenor în economie socială și Competențe Antreprenoriale se desfășoară momentan exclusiv prin intermediul platformelor online, în conformitate cu Instrucțiunea nr. 7 / 15.05.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020.


Data: 10.06.2020

Perioada de înscriere în grupul țintă s-a încheiat.
Vă mulțumim pentru interesul acordat proiectului nostru!


Data postarii: 13.03.2020

Anunț important – Program de lucru al Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” în cadrul proiectului ASIST – ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA – Cod SMIS: 126610

Având în vedere contextul actual și recomandările  Ministerului Muncii și Protecției Sociale în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus, vă informăm că începând cu data de 13.03.2020, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”, va întreprinde următoarele măsuri în vederea asigurării securității și sănătății angajaților noștri și limitării riscului de îmbolnăvire:

  1. Limităm interacțiunea directă cu posibilii beneficiari ai proiectului ASIST – ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA, până la o dată ce se va comunica ulterior.
  2. Programul de lucru direct se va limita doar la situațiile excepționale (comunicate în prealabil prin email sau telefonic).
  3. Orice comunicare cu posibilii beneficiari se va realiza doar prin email sau telefon.

Data postarii: 30.01.2020

În secțiunea DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII am publicat METODOLOGIE DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ. Persoanele interesate pot consulta metodologia în baza căreia se pot înscrie în grupul țintă al proiectului ASIST.

Data postarii: 21.01.2020

Începând cu data de 02.12.2019 am demarat ACTIVITATEA DE INFORMAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA ACȚIUNILE DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ASIST, respectiv distribuirea celor 300 de afise în cadrul celor 6 județe ale Regiunii Nord Vest (Cluj, Sălaj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș și Bistrița Năsăud).

Data postarii: 21.01.2020

În data de 29.11.2019 a fost publicat Comunicatul de presă cu privire la lansarea proiectului ASIST- Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania.

Data postarii: 18.02.2020

A inceput derularea celor 6 campanii locale de informare și recrutare a grupului țintă.

COMUNICATE


Data postarii: 30.01.2020

În secțiunea DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII am publicat METODOLOGIE DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ. Persoanele interesate pot consulta metodologia în baza căreia se pot înscrie în grupul țintă al proiectului ASIST.

Data postarii: 21.01.2020

Începând cu data de 02.12.2019 am demarat ACTIVITATEA DE INFORMAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA ACȚIUNILE DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ASIST, respectiv distribuirea celor 300 de afise în cadrul celor 6 județe ale Regiunii Nord Vest (Cluj, Sălaj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș și Bistrița Năsăud).

Data postarii: 21.01.2020

În data de 29.11.2019 a fost publicat Comunicatul de presă cu privire la lansarea proiectului ASIST- Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania.