CONDIȚII DE ÎNSCRIERE


Grupul țintă vizat în cadrul proiectului ASIST este format din 120 de persoane cu vârstă peste 18 ani, cu domiciliul în mediul urban sau rural, în Regiunea Nord-Vest, într-unul din județele: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, care intenționează să înființeze o întreprindere socială în Regiunea Nord-Vest.

Pentru participarea la activitățile proiectului beneficiarii care urmează să fie înregistrați în evidența grupului țintă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 2. studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 3. reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban al Regiunii Nord-Vest;
 4. intenționează să înființeze o întreprindere socială în Regiunea Nord-Vest (Cluj, Sălaj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș și Bistrița Năsăud);
 5. se încadrează în următoarele categorii de pe piața muncii:
  • angajat, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă;
  • șomeri;
  • persoane inactive, inclusiv studenți.
 6. sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în cadrul proiectului ASIST;
 7. și-au exprimat disponibilitatea pentru participarea la activitățile proiectului.

CATEGORII DE PERSOANE CARE NU POT FACE PARTE DIN GRUPUL ȚINTĂ:

 • Nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârstă între 16 – 29 ani. Aceștia pot beneficia de măsuri pentru înființarea de afaceri, inclusiv sprijin sub formă de consiliere, formare, mentorat, în cadrul măsurilor sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 și 2 ale POCU.
 • Nu pot face parte din grupul țintă angajații liderului de proiect și ai partenerilor acestuia, precum și soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv.
 • Nu pot face parte din grupul țintă persoanele care, potrivit legii (art.6 din Legea societăților nr. 31/1990), sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercită calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990.
 • Nu pot face parte din grupul țintă persoanele care, potrivit art. 38 Cod civil, nu au capacitate de exercițiu deplină.

Formular de înscriere