DESPRE PROIECT


Obiectivul general al proiectului ASIST constă în facilitarea dezvoltării sectorului economiei sociale din Regiunea de Nord-Vest a României prin consolidarea capacității întreprinderilor sociale de a funcționa într-o manieră autosustenabilă, prin creșterea numărului de entități în economie socială în Regiunea Nord-Vest a României odată cu înființarea a 21 de întreprinderi sociale și crearea a minim 42 noi locuri de muncă.

Proiectul se desfășoară pe o perioada de 36 de luni, în intervalul 24 Octombrie 2019 – 23 Octombrie 2022 iar principalele rezultate preconizate sunt:

 • 6 campanii de informare și recrutare desfășurate în Regiunea de Nord-Vest a României (județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Bihor);
 • 8 grupe de cursuri de formare pentru ocupația de antreprenor în economie socială (120 de persoane);
 • 8 grupe de cursuri de perfecționare a competențelor antreprenoriale (120 de persoane) în vederea înființării de întreprinderi sociale organizate;
 • 1 concurs de planuri de afaceri;
 • 21 de planuri de afaceri selectate pentru finanțare;
 • 21 de întreprinderi sociale nou înființate prin acordarea de subvenții în valoare de până la 55.000 euro;
 • 3 sesiuni de consiliere în grup cu persoanele selectate pentru finanțare;
 • 21 de întreprinderi noi înființate în Regiunea de Nord-Vest a României;
 • 42 de locuri de muncă create de către întreprinderile sociale subvenționate;
 • 1 platforma de tip rețea de sprijin și stabilire de parteneriate;

Valoarea totală a proiectului este de 7.521.406,77 lei, din care 6.332.795,52 lei valoare eligibilă nerambursabilă din partea Uniunii Europene, 1.117.552,16 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 57.043,07 lei valoare cofinanțării eligibile a Beneficiarului și 14.016,02 lei valoare neeligibilă.

Proiectul ASIST constă în:

Se vor desfășura 6 campanii locale de informare și recrutare în toate județele din Regiunea Nord-Vest a României (Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj, Satu-Mare). Vor fi selectate 120 de persoane în grupul țintă al proiectului care vor beneficia de cursuri gratuite de formare profesională și de perfecționare. Persoanele selectate pentru a face parte din grupul țintă vor avea posibilitatea să obțină o finanțare în valoare de până la 55.000 euro pentru înființarea de întreprinderi sociale, prin participarea la un concurs de planuri de afaceri.

Puteți face parte din grupul țintă al proiectului ASIST dacă îndepliniți următoarele condiții de eligibilitate:

- Aveți vârstă de minimum 18 ani împliniți;
- Aveți reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban al Regiunii de Nord-Vest a României (județele Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj sau Satu-Mare).;
- Intenționați să înființați o întreprindere socială Regiunea de Nord-Vest a României (județele Cluj, Sălaj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș și Bistrița Năsăud);
- Va încadrați în următoarele categorii de pe piață muncii:

 • angajat/angajat pe cont propriu;
 • șomer;
 • persoană inactivă.

- Aveți studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- Nu faceți parte din grupul țintă al altui operator de grant din cadrul acestei scheme POCU;
- Nu aveți calitatea de acționar/asociat majoritar în structura altor întreprinderi, la dată semnării contractului de subvenție;

Nu pot face parte din grupul tinta tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 29 ani.

Vom derula 8 grupe de cursuri gratuite de formare profesională pentru ocupația antreprenor în economia socială, completate de 8 grupe de cursuri de perfecționare a competențelor antreprenoriale. Cursurile sunt destinate exclusiv persoanelor selectate în grupul țintă și vor avea loc în județele Cluj, Bihor, Bistrița și Satu Mare. Toate cursurile pe care le vom derula sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Persoanele din grupul țintă care au finalizat cursurile de formare au oportunitatea de a participa la un concurs de planuri de afaceri pentru înființarea de întreprinderi sociale.  Participarea la concursul de planuri de afaceri nu este obligatorie.

La concursul de planuri de afaceri pot participa și persoane din grupul țintă care nu au urmat cursurile din cadrul proiectului ASIST, dar care dețin un certificat de absolvire în ocupația antreprenor în economia socială (COR 112032), în limita a maxim 10% (vor fi selectate pentru finanțare cel mult 2 planuri de afaceri).

Pentru evaluarea planurilor de afaceri vor fi constituite 2 comisii, fiecare formată din:

- un reprezentant al sectorului economiei sociale;
- un reprezentant al mediului de afaceri local din Regiunea Nord-Vest;
- un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau non-bancare din Regiunea Nord-Vest, în conformitate cu prevederile din Metodologia de verificare, evaluare și selecție a planurilor de afaceri.
Valoarea finanțării acordate este de până la 55.000 euro/ întreprindere socială.

Beneficiarii subvențiilor au următoarele obligații:

- să obțină atestatul de întreprindere socială în termen de maxim 4 luni de la semnarea contractului de subvenție;
- să implementeze planul de afaceri selectat pentru finanțare în termen de 18 luni de la dată obținerii atestatului de întreprindere socială;
- să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioada de minimum 18 luni de la dată obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioadă minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.
- să creeze minim 2 locuri de muncă, în termen de maxim 3 luni de la semnarea contractului de subvenție pe care să le mențină pe o perioada de minim 24 luni (perioada minimă  de 18 luni de la dată obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului).
- să respecte prevederile din contractul de subvenție, legislația națională și europeană în domeniu, precum și din alte documente aplicabile fondurilor europene și schemelor de minimi.

Persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare vor beneficia de sesiuni de consiliere în domeniul antreprenoriatului și a antreprenoriatului social, inclusiv cu privire la identificarea de piețe de desfacere, până la semnarea contractului de subvenție. De asemenea, se va oferi consiliere și sprijin cu referire la etapele și aspectele de ordin procedural/legislativ pentru înființarea întreprinderii sociale, respectiv obtinerea atestatului de întreprindere socială.

Ai o nelamurire? Nu ezita să ne contactezi!