MONITORIZARE


Activitatea de monitorizare constă în acțiuni care au drept scop final monitorizarea activității întreprinderilor înființate și a sustenabilității ideii de afacere asumate, în sensul dezvoltării, și nu doar al supraviețuirii pe piață. De asemenea, se va verifica și stadiul atingerii tuturor rezultatelor asumate de întreprinderile sociale prin planurile de afaceri, cu acordarea unei atenții deosebite menținerii locurilor de muncă.

Procesul de monitorizare a întreprinderilor sociale se va desfășura în două etape:

Monitorizarea întreprinderilor sociale în perioada de implementare are ca scop asigurarea implementării optime a planurilor de afaceri finanțate.

Monitorizarea întreprinderilor sociale în perioada de implementare se va efectua prin rapoarte de progres al stadiului implementării proiectului transmise de fiecare întreprindere socială, cererile de plata depuse de fiecare întreprindere socială, vizite efectuate de experții monitorizare ai administratorului schemei de minimis la locațiile de implementare ale proiectelor, email, telefon.

Monitorizarea întreprinderilor sociale în perioada de sustenabilitate are ca scop principal asigurarea funcționalității optime și a dezvoltării întreprinderilor sociale.

Monitorizarea întreprinderilor sociale în perioada de sustenabilitate se va realiza prin rapoarte de progres trimestriale aferente perioadei de sustenabilitate. De asemenea, la finalizarea implementării planului de afaceri, întreprinderile sociale au obligația de a depune la sediul administratorului schemei de minimis raportul privind activitatea desfășurată și documentele suport.

Sustenabilitatea întreprinderilor sociale în sensul dezvoltării acestora se va asigura și prin intermediul unei platforme de tip rețea de sprijin și stabilire de parteneriate care va fi creată de către partenerul ASOCIAȚIA INSTITUTUL PENTRU CERCETARE ÎN ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI MEDIU ”ERNEST LUPAN” (IRCEM). Platforma va fi menținută și întreținută și după finalizarea implementării proiectelor de către partenerul proiectului pentru o perioada de cel puțin 6 luni. Prin secțiunile pe care le vor avea la dispoziție întreprinderile înființate prin proiect vor avea posibilitatea să lege parteneriate sau să își identifice potențiali furnizori și clienți. Prin intermediul acestei platforme beneficiarii vor avea la dispoziție surse de informare necesare pentru activitatea economică pe care o întreprind.

Activitatea de monitorizare se va desfășura pe toată durata implementării planurilor de afaceri, această fiind continuată și după finalizarea proiectului pentru o perioada de 6 luni

Ai o nelamurire? Nu ezita sa ne contactezi!