Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro sau site-ul www.gov.ro/. Contul de linkedin este urmatorul: https://www.linkedin.com/in/asist-nord-vest-1a056819b/

PREZENTAREA PROIECTULUI ASIST

SC Pro Xpert Consulting SRL, în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Cercetare în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM) și Asociația pentru Tineret Fidelitas M-Ciuc implementează în perioada 24 octombrie 2019 – 23 octombrie 2022 proiectul “ASIST- Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania” cod SMIS 2014+: 126610, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.”

De ce să ne alegi?

PROFESIONALISM
100%
SERIOZITATE
100%
IMPLICARE
100%
MOTIVAȚIE
100%

Economia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.

ASIST CONSTĂ ÎN:

Derularea de campanii locale de informare și recrutare a grupului țintă.
Activități de formare profesională destinate persoanelor înscrise în grupul țintă
Finanțare pentru înființarea de întreprinderi sociale în Regiunea de Nord-Vest a României.
Consiliere în domeniul antreprenoriatului și a antreprenoriatului social.